Meny Stäng

Hårtransplantation med garanti

Någon gång i livet tappar de flesta av oss sitt hår. Hur tidigt det inträffar beror ofta på genetiska orsaker, dvs att din far eller farfar tappade håret tidigt i livet. Ärftligt håravfall är den vanligaste formen av håravfall hos såväl unga som gamla människor. På många som tappar hår så växer det inte tillbaka. Det innebär att du får kala områden på huvudet som saknar hår. Män blir oftare tunnhåriga än kvinnor.

Hjälp att få – en lyckad hårtransplantation

Som tur är så finns det hjälp att få. Med en hårtransplantation så finns det möjlighet att effektivt fylla ut de kala och glesa områden på huvudet. Det man gör är att man flyttar hårsäckar från ett område med god hårväxt till ett område som saknar hår och där hårsäckarna behövs bättre. Tillsammans blir det en jämn hårtäthet, där det nya håret tillsammans med resterande ger ett naturligt resultat.

Är det en permanent lösning?

Ja, en hårtransplantation är verkligen en permanent lösning. Man får håret tillbaka och det innebär ofta en stor förbättring för mångas välbefinnande.

Varför ska man göra sin hårtransplantation hos Akacia Medical?

5 viktiga anledningar till varför kan ska göra sin hårtransplantation hos Akacia Medical:

  • De har sedan 2011 utfört flest hårtransplantationer i Sverige
  • Deras läkare har en lång erfarenhet av över 10,000 operationer
  • De lämnar alltid en skriftlig garanti på sina hårtransplantationer – en trygghet för dig som kund
  • Transplantationen utförs med microverktyg som är de minsta på marknaden
  • Kortare läketid än generellt och hårtransplantationen lämnar inga ärr

Hårtransplantation med garanti

Garanti på hårtransplantation

Akacia Medical lämnar en garanti på minst 80%. Med PRP behandling hamnar den siffran ofta över 95%
Normalt sker en utvärdering av resultatet inom 9-12 månader efter hårtransplantationen.

Garantin innebär också att du aldrig betalar mer än utlovade hårsäckar. Blir antalet hårsäckar färre än det som utlovats så återbetalar de pengar enligt prislistan. Om de däremot kan få ut lite fler hårsäckar än utlovat, då behöver du ej betala något extra för det. Läs mer om Akacia Medical´s garanti på deras hemsida.

Gäller svenska patientsäkerhetsregler?

Ja, svenska patientsäkerhetsregler gäller även för hårtransplantationer som utförs i Istanbul.

Vilka nålar används vid placering av hårsäckarna?

Akacia Medical använder särskilda nålar på endast 0,6 mm. Dessa nålar är mindre än branschstandarden, vilken är på 0,9 mm. Att man har valt denna mindre nåltyp är för att det ger ett bättre resultat. Man kan med dessa nålar få en tätare placering av hårsäckarna, vilket ger en jämn och fin hårtäthet .

Används skalpeller?

Nej, man använder inte skalpeller vid denna metod. Hårsäckarna utvinns genom speciella nålar (så kallade punscher).

Hur fungerar FUE-metoden?

FUE-metoden innebär högre precision och även mindre vävnadsskador till skillnad om man istället arbetat med en ”penna” som trycker ner hårsäckarna.
Denna metoden(FUE) är den nya metoden. Föregångaren kallades FUT-metoden, och den innebar att man tog och skar bort en hudflik på huvudet. Med FUE-metoden så får man endast små hål. Dessa uppstår när hårsäckarna plockas ut. Du slipper fula ärr på skalpen, vilket är en stor fördel.

Hur många hårsäckar kan transplanteras på en sittning?

Hos Akacia Medical är det möjligt att transplantera upp till 3500 stycken hårsäckar på endast en sittning.